Bereikbaarheid in verband met het coronavirus lees meer

APK huwelijkse voorwaarden

Het is voor ondernemers verstandig te trouwen op huwelijkse voorwaarden. Enerzijds dient de niet-ondernemende partner te worden beschermd tegen de zaaksrisico's van de ondernemer; anderzijds wil de ondernemer de onderneming ingeval van een echtscheiding beschermen tegen de aanspraken van een mogelijk al te inhalige ex-partner. De bezittingen en schulden blijven derhalve vaak gescheiden, terwijl daarnaast regelingen kunnen worden opgenomen die als doel hebben een redelijke vermogensopbouw mogelijk te maken bij beide echtelieden.

 

Vaak bevatten huwelijkse voorwaarden daarnaast een bijzondere regeling die werkt bij overlijden van een van beide echtelieden en die als doel heeft om de heffing van erfbelasting te vermijden of in elk geval verminderen. Men spreekt dan af bij overlijden te verrekenen alsof men gehuwd was in gemeenschap van goederen, waarmee men een meestal gunstige spreiding van het vermogen bereikt. Aldus in een nut-shell huwelijkse voorwaarden. Speciale aandacht verdient de mogelijkheid om eenmaal gemaakte huwelijkse voorwaarden te wijzigen zonder dat daarvoor een rechterlijke goedkeuring vereist is. Echtgenoten kunnen derhalve eenvoudiger, gewoon in overleg met elkaar en de notaris en zonder de kosten en rompslomp verbonden aan een verzoekschrift, hun wellicht jaren geleden gemaakte huwelijkse voorwaarden aanpassen aan de thans bestaande situatie of zelfs opheffen.

 

Voldoen uw eens geformuleerde regelingen nog aan uw huidige wensen, uw huidige situatie en niet te vergeten, de huidige (fiscale) wetgeving? Want net als elk langlopend contract en een wat oudere auto, vereisen ook huwelijkse voorwaarden een periodieke controle!

APK voor huwelijkse voorwaarden

Het is voor ondernemers verstandig te trouwen op huwelijkse voorwaarden. Enerzijds dient de niet-ondernemende partner te worden beschermd tegen de zaaksrisico's van de ondernemer; anderzijds wil de ondernemer de onderneming ingeval van een echtscheiding beschermen tegen de aanspraken van een mogelijk al te inhalige ex-partner. De bezittingen en schulden blijven derhalve vaak gescheiden, terwijl daarnaast regelingen kunnen worden opgenomen die als doel hebben een redelijke vermogensopbouw mogelijk te maken bij beide echtelieden.

Lees verder

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder