Bereikbaarheid in verband met het coronavirus lees meer

Prive

De meeste ondernemers zijn fulltime bezig met hun onderneming. De prive-situatie wordt daarbij nog wel eens uit het oog verloren. Eens gemaakte huwelijkse voorwaarden kunnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden of wetgeving heel andere gevolgen hebben dan beoogd ten tijde van het opstellen daarvan. Dit kan onverwachte en ongewenste gevolgen hebben indien een huwelijk eindigt, als gevolg van echtscheiding maar ook als gevolg van overlijden. Bij overlijden speelt daarbij de inhoud van het testament een grote rol. Voldoet dat nog aan de wensen van de ondernemer, biedt het testament de mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de fiscale tegemoetkomingen bij overlijden?

De overdracht van (bedrijfs)vermogen tijdens leven middels giften of certificering kan goede mogelijkheden bieden om belasting te besparen of de continuïteit van het bedrijf zeker te stellen, ook na uw overlijden. En wie neemt er uw belangen waar en bestuurt uw bedrijf als u iets overkomt waardoor u dat zelf niet meer kunt? Pigmans Ras Janssen Notarissen begeleidt u niet alleen bij de zakelijke kant van het ondernemerschap, maar zal u ook attenderen op de mogelijkheden om als privé persoon al uw zaken goed voor elkaar te hebben. De in ondernemingsrecht gespecialiseerde notarissen beschikken derhalve ook over een diepgaande kennis van het huwelijksvermogens- en erfrecht en de  terzake relevante fiscale wet- en regelgeving.

APK voor huwelijkse voorwaarden

Het is voor ondernemers verstandig te trouwen op huwelijkse voorwaarden. Enerzijds dient de niet-ondernemende partner te worden beschermd tegen de zaaksrisico's van de ondernemer; anderzijds wil de ondernemer de onderneming ingeval van een echtscheiding beschermen tegen de aanspraken van een mogelijk al te inhalige ex-partner. De bezittingen en schulden blijven derhalve vaak gescheiden, terwijl daarnaast regelingen kunnen worden opgenomen die als doel hebben een redelijke vermogensopbouw mogelijk te maken bij beide echtelieden.

Lees verder

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder