Bereikbaarheid in verband met het coronavirus lees meer

Zakelijk

De zaak
Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening in het algemeen aan ondernemers. De sectie ondernemingsrecht richt zich daarbij met name op het opzetten van bedrijfsstructuren, herstructureringen, overnames, fusies en splitsingen. Lees verder

Prive
De meeste ondernemers zijn fulltime bezig met hun onderneming. De prive-situatie wordt daarbij nog wel eens uit het oog verloren. Lees verder

Vastgoed 
Een wens van vele ondernemers is het beschikken over een eigen bedrijfspand. Daarnaast biedt beleggen in vastgoed, ondanks de krimpende markt, soms mogelijkheden om een mooi rendement op uw vermogen te halen tegen een aanvaardbaar risico. Lees verder

APK voor huwelijkse voorwaarden

Het is voor ondernemers verstandig te trouwen op huwelijkse voorwaarden. Enerzijds dient de niet-ondernemende partner te worden beschermd tegen de zaaksrisico's van de ondernemer; anderzijds wil de ondernemer de onderneming ingeval van een echtscheiding beschermen tegen de aanspraken van een mogelijk al te inhalige ex-partner. De bezittingen en schulden blijven derhalve vaak gescheiden, terwijl daarnaast regelingen kunnen worden opgenomen die als doel hebben een redelijke vermogensopbouw mogelijk te maken bij beide echtelieden.

Lees verder

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder