Bereikbaarheid in verband met het coronavirus lees meer

Prive

Een mensenleven duurt tegenwoordig statistisch gemiddeld ongeveer 80 jaar. Tijdens zo'n lang leven kunnen zich allerlei veranderingen voordoen. Belangrijke gebeurtenissen zijn het aangaan van een relatie of een huwelijk/partnerschap, de aankoop van een eerste huis, de geboorte van kinderen, maar helaas ook het het eindigen van een relatie of een huwelijk/partnerschap en uiteindelijk onvermijdelijk, het overlijden.

Al deze gebeurtenissen vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht. Onze familierecht specialisten hebben een diepgaande kennis over en veel ervaring in het opstellen van samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, testamenten en schenkingsakten. De dienstverlening beperkt zich echter niet alleen tot het opstellen van akten, maar ook de uitvoering van de benodigde juridische handelingen als een relatie of huwelijk is geëindigd, door scheiding of door overlijden. Het komt dan aan op het opstellen van akten van verdeling, het uitvoeren van een testament en de boedelafwikkeling. Ook op die momenten zijn we er voor u. Aandacht, begeleiding, het begrijpelijk uitleggen van wat er staat, wat de consequenties zijn en wat er eventueel nog geregeld moet worden, zijn dan essentieel. 

Een bijzondere categorie vormt de zogenaamde "estate-planning", dat wil zeggen het overdragen van vermogen aan een volgende generatie, waarbij belastingheffing zoveel mogelijk wordt vermeden. Dit kan op verschillende manieren, waarbij huwelijkse voorwaarden, testamenten en schenkingen een grote rol spelen. Onze notarissen volgen de ontwikkelingen terzake op de voet en kunnen u voorzien van uitstekend advies. En hoewel een echt Eindhovens kantoor, weten de Nederbelgen ons terzake ook te vinden.

Vast goed

De vastgoedmarkt zit al jaren in het slop. De regering probeert met diverse maatregelen de markt te stimuleren.  Met deze maatregelen zijn er nog genoeg kansen voor particulieren en beleggers, zo licht Mr. Mike Giesbers van Pigmans Ras Janssen Notarissen toe.


Lees meer

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder