Bereikbaarheid in verband met het coronavirus lees meer

De zaak

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening in het algemeen aan ondernemers. De sectie ondernemingsrecht richt zich daarbij met name op het opzetten van bedrijfsstructuren, herstructureringen, overnames, fusies en splitsingen.

Het komt hierbij naar onze mening niet enkel aan op het uitvoeren van de instructies van de ondernemer of diens accountant, u mag van ons een pro-actieve houding verwachten, met aandacht voor de achterliggende wensen van de ondernemer en de bescherming van diens zakelijke en prive belangen. Hierbij kijken we niet alleen naar het moment, maar proberen we ook rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Daarbij maken we ook graag een uitstapje naar de persoonlijke situatie van de ondernemer en worden huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten indien gewenst aan een kritsche blik onderworpen.

Klanten betreffen met name ondernemers uit het MKB, maar ook een toenemend aantal grote regionale spelers, non-profit organisaties en internationals maken reeds vele jaren gebruik van onze diensten. Bijzondere aandacht krijgen daarnaast ook beleggers in vastgoed en de starters, welke meer dan reeds ervaren ondernemers aandacht behoeven, bijvoorbeeld bestaande uit extra voorlichting en begeleiding. Onze dienstverlening terzake kenmerkt zich derhalve door juridische en fiscale expertise, creativiteit en aandacht voor de persoon van de ondernemer.

APK voor huwelijkse voorwaarden

Het is voor ondernemers verstandig te trouwen op huwelijkse voorwaarden. Enerzijds dient de niet-ondernemende partner te worden beschermd tegen de zaaksrisico's van de ondernemer; anderzijds wil de ondernemer de onderneming ingeval van een echtscheiding beschermen tegen de aanspraken van een mogelijk al te inhalige ex-partner. De bezittingen en schulden blijven derhalve vaak gescheiden, terwijl daarnaast regelingen kunnen worden opgenomen die als doel hebben een redelijke vermogensopbouw mogelijk te maken bij beide echtelieden.

Lees verder

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder