vrijstellingen en tarieven erf- en schenkbelasting 2015

Vrijdag 09 Januari 2015

Per 1 januari 2015 de onderstaande tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting.

 

 

Het tarief van artikel 24 lid 1 SW

Belaste verkrijging                 I. Partners en kinderen          IA. Kleinkinderen        II. Overig

 

0-121.296:                            10%                                   18%                           30%

 

121.296 en hoger:                  12.129 + 20%                     21.833+ 36%             36.388 + 40%

 

- Vrijstellingen erfbelasting

artikel 32-1-4-a (partner) 633.014

artikel 32-1-4-b (invalide kind) 60.138

artikel 32-1-4-c (kind) 20.047

artikel 32-1-4-d (kleinkind) 20.047

artikel 32-1-4-e (ouder) 47.477

artikel 32-1-4-f (overige verkrijger) 2.111

artikel 32 lid 2 (pensioenimputatie) 163.530

 

- Vrijstellingen schenkbelasting

artikel 33 onder 5 (kind) 5.277

artikel 33 onder 5 (eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar) 25.322

artikel 33 onder 5 (extra verhoging eigen woning/studie) 52.752

artikel 33 onder 6 (overgangsregel voor eigen woning) 27.432

artikel 33 onder 7 (overige verkrijger) 2.111

 

- Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.055.022 (artikel 35b lid 1 SW)

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder