Bereikbaarheid in verband met het coronavirus lees meer

Sinds 1 oktober 2012: de Flex BV

Maandag 01 Oktober 2012

Na jarenlang overleg en vele consultaties treedt met ingang van 1 oktober 2012 de flexibilisering van het bv-recht in werking. Deze wet maakt het voor ondernemers mogelijk om eenvoudiger een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) op te richten, en om de statuten daarvan in te richten naar eigen wensen. Mr. Mike Giesbers van Pigmans Ras Janssen Notarissen vertelt wat er verandert.

 

Belangrijke wijzigingen betreffen de afschaffing van de verplichting om in de statuten het maatschappelijk kapitaal op te nemen, en het vervallen van de eis om een minimumkapitaal van € 18.000 te storten. Tevens vervallen de verplichte accountantsverklaring bij inbreng op aandelen anders dan in geld en de bankverklaring bij inbreng in geld. Ook wordt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen geschrapt. Bovendien worden de regels voor kapitaalvermindering versoepeld.

 

Crediteurenbescherming bij bijvoorbeeld uitkeringen aan aandeelhouders wordt voortaan vormgegeven door een uitkeringstoets. Tevens kunnen in de statuten bepaalde rechten of verplichtingen worden toegekend aan de houders van bepaalde aandelen, zoals de bevoegdheid tot benoeming van een eigen bestuurder. Ook kunnen stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden gecreëerd. Dit kan nuttig zijn bij werknemersparticipaties, bij uitgifte van aandelen aan externe kredietverschaffers (zoals banken) en bij familieopvolging in familievennootschappen.

 

De Flexwet eist niet dat alle bestaande statuten worden aangepast. Maar, als u van de nieuwe mogelijkheden gebruik wilt maken, is een statutenwijziging nodig. Bestaande statuten zijn immers gebaseerd op de huidige regeling, die minder mogelijkheden biedt. Maatwerk is voortaan dus mogelijk zonder in het wettelijk keurslijf vast te blijven zitten. Neem voor een oprichting of het beoordelen van bestaande statuten daarom contact op met een ter zake gespecialiseerde notaris. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder