Bereikbaarheid in verband met het coronavirus lees meer

Update coronavirus

Ongetwijfeld vernam u het al uit de media: de regering heeft in het kader van het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus een aantal ingrijpende maatregelen ingevoerd. Die maatregelen zien vooral op de beperking van sociale contacten.

In dat verband zien wij ons helaas genoodzaakt om voor de periode van 16 maart tot en met (vooralsnog) 6 april aanstaande vooralsnog de volgende maatregelen door te voeren: 

Bestaande afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten): Waar mogelijk worden afspraken voor besprekingen die bij ons op kantoor plaats zullen vinden, doorgeschoven tot na 6 april aanstaande. Het maken van afspraken bij u thuis is niet mogelijk. Krijgt u een volmacht van een ander notariskantoor met het verzoek uw handtekening van een legalisatie te voorzien, maakt u hier dan een afspraak voor. Graag ontvangen we dan vooraf de volmacht en de bijbehorende concepten ter beoordeling. Het nodige voorwerk kan dan alvast worden gedaan. Aan de legalisatie van uw handtekening zijn vanzelfsprekend kosten verbonden (€ 75 inclusief btw).


Afspraken voor ondertekening van akten:

  • De reeds gemaakte afspraak voor het ondertekenen van de akten kan nog steeds gewoon doorgaan. Kan dit op enig moment niet (meer), dan berichten we u vanzelfsprekend. U wordt verzocht om zoveel als mogelijk bij volmacht te komen tekenen, zodat de ondertekensessies met zo min mogelijk personen plaats kunnen vinden. Personen die de akte(n) niet hoeven te ondertekenen worden verzocht ook niet mee te komen. Dit geldt met name ook voor (jonge) kinderen.
  • Ondertekening bij volmacht is op grond van de wet niet mogelijk voor testamenten en hypotheekakten.


Hebt u een of meer klachten zoals aangegeven door het RIVM (raadpleeg de site https://www.rivm.nl/coronavirus/), dan verzoeken wij u om meteen contact met ons op te nemen om de afspraak te verzetten.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid notarissen en kandidaat-notarissen

  • In lijn met de aanbeveling van de regering om zoveel als mogelijk thuis te werken, zal de kantoorbezetting beperkter zijn. Uiteraard streven we er naar om telefonisch zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en te blijven. U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar de u bekende dossierbehandelaar, die thuis hard aan uw zaak werkt, of naar notarissen@pigmansrasjanssen.nl.


Deze werkwijze bent u niet van ons gewend, maar we willen met deze maatregelen bij dragen aan de gewenste en noodzakelijke beperking van het verspreiden van het virus en hopen daarbij op uw begrip.

Pigmans Ras Janssen notarissen

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder