Bereikbaarheid in verband met het coronavirus lees meer

Update coronavirus

Zoals u bekend, heeft de regering in het kader van het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus een aantal ingrijpende maatregelen ingevoerd. Die maatregelen zien vooral op de beperking van sociale contacten.

In dat verband zien wij ons helaas genoodzaakt om vooralsnog de volgende maatregelen door te voeren: 

Afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten): 
Zoveel mogelijk vinden geen afspraken voor besprekingen bij ons op kantoor plaats. De (kandidaat-)notaris zal gelet op de ingrijpende maatregelen ook niet bij u thuis komen.
Het is wel mogelijk om een bespreking digitaal te laten plaatsvinden. Indien u hiervoor interesse heeft verzoek ik u met één van onze medewerkers contact op te nemen (telefoonnummer 040-2649649 of het u bekende doorkiesnummer).

Krijgt u een volmacht van een ander notariskantoor met het verzoek uw handtekening van een legalisatie te voorzien, maakt u hier dan een afspraak voor. Graag ontvangen we dan vooraf de volmacht en de bijbehorende concepten ter beoordeling. Het nodige voorwerk kan dan alvast worden gedaan. Aan de legalisatie van uw handtekening zijn vanzelfsprekend kosten verbonden (€ 75 inclusief btw).


Afspraken voor ondertekening van akten:

 • De reeds gemaakte afspraak voor het ondertekenen van de akten kan nog steeds gewoon doorgaan. Kan dit op enig moment niet (meer), dan berichten we u vanzelfsprekend. U wordt verzocht om zoveel als mogelijk bij volmacht te komen tekenen, zodat de ondertekensessies met zo min mogelijk personen plaats kunnen vinden. Personen die de akte(n) niet hoeven te ondertekenen worden verzocht ook niet mee te komen. Dit geldt met name ook voor adviseurs. makelaars en kinderen

 • Ondertekening bij volmacht is op grond van de wet niet mogelijk voor testamenten en hypotheekakten.


  Hebt u een of meer klachten zoals aangegeven door het RIVM (raadpleeg de site https://www.rivm.nl/coronavirus/), dan verzoeken wij u om meteen contact met ons op te nemen om de afspraak te verzetten.


  Beschikbaarheid en bereikbaarheid notarissen en kandidaat-notarissen

 • In lijn met de aanbeveling van de regering om zoveel als mogelijk thuis te werken, zal de kantoorbezetting beperkter zijn. Uiteraard streven we er naar om telefonisch zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en te blijven. U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar de u bekende dossierbehandelaar, die thuis hard aan uw zaak werkt, of naar notarissen@pigmansrasjanssen.nl.


  Deze werkwijze bent u niet van ons gewend, maar we willen met deze maatregelen bij dragen aan de gewenste en noodzakelijke beperking van het verspreiden van het virus en hopen daarbij op uw begrip.

  Pigmans Ras Janssen notarissen

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder