Zorgen om eigen bijdrage in de zorg

Donderdag 07 Maart 2013

Na de bekendmaking van de plannen van de regering betreffende de financiering van de zorg, zijn met name oudere mensen zich extra zorgen gaan maken. Alles draagt om de zogenaamde "inkomensafhankelijke bijdrage"die gaat gelden voor de intramurale zorg

 

Die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Daarbij wordt echter niet alleen gekeken naar uw reële inkomen, maar ook naar het vermogen. Het gaat om het vermogen dat voor de inkomstenbelasting wordt aangegeven in box 3 (de box van sparen en beleggen). Voor de berekening van de zorgbijdrage wordt 12% van het vermogen opgeteld bij uw inkomen. Dit betekent dat als er minder dan 12% uitkeerbaar rendement op het vermogen wordt verkregen, de bijdrage zo hoog kan zijn, dat u moet gaan interen op het vermogen om de zorgbijdrage te kunnen betalen! In praktijk kan dat er toe leiden dat u niet alleen moeten interen, maar ook in de problemen komt als het vermogen 'vastzit' en dus niet zo maar in geld kan worden omgezet om de zorgbijdrage te betalen.

 

Een belangrijke bepaling om verder rekening mee te houden is het toetsmoment van het vermogen. Het toetsmoment ligt twee jaar terug. Dit betekent dat de zorgbijdrage van 2013 is gebaseerd op de stand van het vermogen in 2011. Het duurt dus ook twee jaar voordat een vermindering van het vermogen een effect heeft op de hoogte van de zorgbijdrage.

 

Op de website van het CAK (de instantie die de zorgbijdrage incasseert) kunt u uw zorgbijdrage voor de AWBZ berekenen. Als u vermogen heeft waarvoor u aangifte voor inkomstenbelasting doet in box 3, dan wordt van dat vermogen dus 12% meegenomen bij de berekening van de bijdrage.

 

Bovenstaande problemen kunnen een rol spelen als een echtpaar onder deze regelgeving terecht komt maar ook als de langstlevende ouder betreffende zorg nodig heeft. In voorkomende gevallen kan dat tot gevolg hebben dat de ouder moet interen op de erfdelen die de kinderen nog tegoed hebben in de nalatenschap van de eerder overleden ouder.

 

Het is dus raadzaam dat u beoordeelt of in uw specifieke situatie een probleem kan ontstaan. Laat daarbij ook bestaande testamenten of reeds eerder gedane schenkingen op papier beoordelen! Indien nodig kunnen de benodigde wijzigingen nog worden doorgevoerd of kunnen er nieuwe testamenten of een schenkingsplan worden opgesteld. Graag zijn wij u daarbij behulpzaam!

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder