Voorlopige cijfers belastingplan 2016

Donderdag 19 November 2015

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het Belastingplan 2016 maar gelet op de

stemverhoudingen is het nog niet zeker of de Eerste Kamer ook hiermee akkoord zal gaan.

 

Voor giften en erfenissen zouden na akkoord van de Eerste Kamer de volgende vrijstellingen gelden:

 

- Vrijstellingen erfbelasting

artikel 32-1-4-a (partner) 636.180

artikel 32-1-4-b (invalide kind) 60.439

artikel 32-1-4-c (kind) 20.148

artikel 32-1-4-d (kleinkind) 20.148

artikel 32-1-4-e (ouder) 47.715

artikel 32-1-4-f (overige verkrijger) 2.122

artikel 32 lid 2 (pensioenimputatie) 164.348

 

- Vrijstellingen schenkbelasting

artikel 33 onder 5 (kind) 5.304

artikel 33 onder 5 (eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar) 25.449

artikel 33 onder 5 (extra verhoging eigen woning/studie) 53.016

artikel 33 onder 6 (overgangsregel voor eigen woning) 27.570

artikel 33 onder 7 (overige verkrijger) 2.122

- Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.060.298 (artikel 35b lid 1 SW).

 

- Schalen

Is sprake van een verkrijging groter dan gemelde vrijstellingen, dan wordt het meerdere belast:

de eerste 121.903 met 10% (partner/kinderen), 18% (kleinkinderen) danwel 30% (overig)

en het meerdere (boven 121.903) met 20% respectievelijk 36% en 40%.

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder