Schenking eigen woning; opletten!

Donderdag 04 September 2014

Van de tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor schenkingen tot € 100.000 onder de voorwaarde dat wat is geschonken, wordt besteed aan een eigen woning is massaal gebruik gemaakt. Er zijn echter geen plannen om de regeling te verlengen, in tegendeel, per datum dat dit stukje wordt geschreven is juist bevestigd dat verlenging er niet in zit en dat het per 1 januari 2015 is het dus gedaan met de pret.

Maar het is wel oppassen. De regelgeving had het immers over schenken onder opschortende voorwaarde en schenken onder ontbindende voorwaarde. Er zijn dus 2 soorten!

De eerste mogelijkheid is de schenking die wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat wat is geschonken, wordt aangewend voor de verwerving van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld Deze schenking moet nog in 2014 worden geëffectueerd, lees daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er moet dus nog in 2014 een eigen woning worden verworven of een daadwerkelijke aflossing worden gedaan op een eigenwoningschuld. Zo niet, dan wordt een dergelijke schenking geacht na 2014 te zijn gedaan! Het maakt daarbij dus niet uit of de overeenkomst in 2014 is getekend of het geld is overgeboekt op ene rekening van de begiftigde, het geld moet conform de voorwaarde zijn besteed!

De andere mogelijkheid is een schenking onder de ontbindende voorwaarde van onderhoud of verbetering van de eigen woning. Hier moet de schenking dus wel zijn vastgelegd in 2014, maar heb je twee jaar de tijd voor het voldoen aan de voorwaarde dat hetgeen is geschonken wordt aangewend voor onderhoud of verbetering van de eigen woning uiterlijk op 31 december 2016.

Let dus op voor schenkingen met betrekking tot de aankoop van een nieuwbouwwoning. Stel ouders schenken aan een kind eind 2014 € 100.000. Het kind gebruikt de schenking voor €50.000 voor betaling van de grondtermijn nog in 2014 en wil het restant gebruiken voor betaling van de bouwtermijnen. Dat moet dan wel in 2014 plaatsvinden! Als de eerste bouwtermijn vervalt in januari 2015, kan de vrijstelling voor dit bedrag niet worden toegepast, omdat de schenking voor de besteding aan deze bouwtermijn tot stand komt in 2015 (het is een schenking met een opschortende voorwaarde).

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder