nieuwe regels schenkingen

Dinsdag 03 Januari 2017

Sinds 1 januari geldt een schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de eigen woning. Onder de nieuwe wettelijke regeling mag iedereen tussen de 18 en 40 jaar per schenker eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting voor een eigen woning ontvangen. Deze vrijstelling mag over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden verspreid.  Onder meer geldt als eis dat de schenking onvoorwaardelijk wordt gedaan. Het is echter toegestaan dat de schenking wordt gedaan onder een ontbindende voorwaarde. Namelijk dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden voor de vrijstelling is besteed ten behoeve van een eigen woning. Deze ontbindende voorwaarde moet wel schriftelijk worden vastgelegd. Dat betekent dat de schenker de eis kan stellen dat de begiftigde de schenking tijdig aanwendt ten behoeve van een eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 is men voorts verplicht een voorgeschreven papieren of digitaal aangifteformulier voor de schenk- en erfbelasting te gebruiken. De Belastingdienst werkt nog aan de vormgeving van de aangiften. Voor de schenkbelasting wordt op de website van de Belastingdienst een nieuw formulier gepubliceerd, dat moet worden gebruikt voor schenkingen die op of na 1 januari 2017 worden gedaan.

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder