nieuw huwelijksvermogensrecht deel 3

Donderdag 16 November 2017

Op 1 januari a.s. is het zo ver, het nieuwe huwelijksvermogensrecht gaat gelden. vanaf die datum trouwen stellen in de beperkte gemeenschap van goederen, dat wil zeggen een gemeenschap van goederen met uitzondering van goederen en schulden die men reeds had voor huwelijk (met evenwel een aantal belangrijke uitzonderingen!) en erfenissen en giften.

Op zich blijven de fiscale gevolgen die aan deze wetswijziging zijn verbonden beperkt, maar er zijn wel enkele wijzigingen/verduidelijkingen. Zo heeft de staatssecretaris bijvoorbeeld bepaald dat vanaf 1 januari 2018 geen schenkbelasting verschuldigd is als twee echtgenoten in het zicht van echtscheiding een beperkte gemeenschap van goederen vormen waarin een van de echtgenoten een woning inbrengt. Onder het huidige recht komt er schenkbelasting om de hoek kijken (zie beleidsbesluit van 5 juli 2010). Indien na de echtscheiding de gemeenschap gelijk wordt verdeeld is er geen schenking en is er evenmin overdrachtsbelasting verschuldigd. Ingeval van een onverhoopte scheiding kan dat veel schelen!

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder