nieuw huwelijksvermogensrecht deel 2

Vrijdag 12 Mei 2017

Nieuw huwelijksvermogensrecht 

Driekwart van de huwelijken in Nederland wordt gesloten zonder dat er huwelijkse voorwaarden worden gemaakt, dat betekent dat er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat, kort gezegd is dan alles 'van samen', zowel de schulden als de baten. Daar waar hierna gesproken wordt over huwelijk, dient daaronder ook het geregistreerd partnerschap begrepen te worden.

Omdat de overheid van mening is dat dit niet langer gewenst is, is er een nieuwe wet aangenomen waarin is geregeld dat huwelijken die ná 1 januari 2018 (vermoedelijke invoeringsdatum) worden gesloten  en waarbij géén huwelijkse voorwaarden worden gemaakt via de notaris, er géén sprake meer is van een algehele gemeenschap van goederen, maar van een beperkte gemeenschap van goederen. 

Wat is het verschil?

Onder deze nieuwe wet delen echtgenoten nog steeds alles wat ze tijdens het huwelijk samen verdienen. Wat echter niet meer in de gemeenschap valt (en wat dus niet gedeeld wordt bij echtscheiding) zijn:

-      erfenissen;

-      schenkingen die ze hebben gekregen;

-      wat ze aan vermogen hadden op het moment dat ze trouwden (zowel baten als schulden, denk hierbij bijvoorbeeld aan studieschulden);

-      al wat voor het bovenstaande in de plaats komt door herbelegging of anderszins.

Omdat er straks drie vermogens zijn, namelijk dat van jezelf, dat van je echtgenootechtgenote en dat wat van jullie samen is, is het verstandig om voor het sluiten van het huwelijk vast te leggen wat van wie is. Deze vermogensopstelling kan door de notaris aan huwelijksvoorwaarden worden gehecht, zodat deze nooit kan kwijtraken. 

Gezamenlijk voorhuwelijksvermogen

Als wel samen eigenaar bent van bijvoorbeeld een huis, maar niet ieder voor de helft maar in een andere verhouding, bijvoorbeeld 40%-60% dan wordt je door het huwelijk ineens ieder voor 50% eigenaar van dat huis. Als je dat niet wil dan zul je huwelijksvoorwaarden moeten maken.

Investering in gemeenschappelijk bezit

Indien een van beiden geld (spaargeld, geld uit een erfenis of schenking) heeft geïnvesteerd in bijvoorbeeld de woning of andere waardevolle belegging waar jullie ieder voor de helft eigenaar van zijn, dan zou je dat in huwelijksvoorwaarden kunnen vastleggen. 

Wel algehele gemeenschap

Ook als je wil dat er wel een algehele gemeenschap van goederen moet gelden op jullie huwelijk dan zou je dat in huwelijkse voorwaarden moeten vastleggen.

Onderneming

Als je al voor het huwelijk een onderneming hebt dat blijft deze met de nieuwe regels volledig privé, de waardestijging daarvan dus ook. Is dat eigenlijk wel zo terecht als de niet-ondernemer het voor de ondernemer mogelijk maakt om zijn onderneming te drijven, bijvoorbeeld als er kinderen zijn?

En wil je altijd dat als je tijdens je huwelijk een onderneming start dat deze van beide echtgenoten ieder voor de helft wordt, terwijl de ondernemer veel meer voor de onderneming werkt?

Kortom: in deze gevallen is het raadzaam om huwelijksvoorwaarden te maken, waarbij er een regeling gemaakt wordt die aansluit bij jullie wensen. 

Koude uitsluiting

Het is ook mogelijk dat je juist niet wil dat alles wordt gedeeld maar dat je juist niets met elkaar wil delen. Dat kun je dan in huwelijksvoorwaarden vastleggen.

Huwelijksvoorwaarden maken tijdens het huwelijk

Het is het eenvoudigste en goedkoopste om voor het sluiten van een huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken. Tijdens het huwelijk is dat ook wel mogelijk maar het is wel lastiger en duurder.

Conclusie

Helaas eindigt bijna 40% van alle huwelijken in een echtscheiding. Het is dus goed om vooraf te bedenken wat je in geval van een echtscheiding wel en niet met elkaar wil delen. Het zal moeten blijken of de nieuwe regeling als ideaal wordt ervaren, maar waarschijnlijk zitten er aan de nieuwe regeling meer voordelen dan er nadelen aan de oude regeling zaten. Toch zijn er nog steeds redenen om huwelijksvoorwaarden te maken. Het je hierover vragen neem dan vrijblijvend met ons contact op voor een bespreking.

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder