Het ondernemerstestament

Donderdag 04 September 2014

Het ondernemerstestament

 

We zien het nog vaak. Ondernemers met een bloeiende zaak, opgebouwd in vele jaren, met veel inzet, een gezond verstand en een zorgvuldige begeleiding door de notaris, accountant en bedrijfsadviseur. Financieringen zijn goed bekeken, cash-flow wordt in de gaten gehouden, belangrijke contracten worden periodiek tegen het licht gehouden. Vaak is de ondernemer van essentieel belang voor de onderneming. Het wegvallen van de ondernemer, kan cruciale gevolgen hebben voor de onderneming. Maar de privé-situatie van die ondernemer, moet daar dan niet eens naar gekeken worden? Nee, daar is geen tijd voor, "dat komt wel goed". In de vorige editie van de rubriek schreef ik reeds over huwelijkse voorwaarden en de noodzaak om die periodiek te laten beoordelen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het testament. Juist voor een ondernemer! Want op wie gaat de onderneming over na overlijden, wie gaat het bestuur voeren, wie zorgt er voor continuïteit van de onderneming. En daarbij zijn veel stakeholders belangrijk, de erfgenamen/eigenaren maar ook de werknemers, toeleveranciers, afnemers en de financiers. Zorg dus voor een goed, up to date testament, waarin duidelijk wordt vastgelegd wie de onderneming erft en onder welke condities, waar de zeggenschap en bevoegdheden dan liggen, hoe vermogensbestanddelen gewaardeerd moeten worden en met name ook: wie mag en kan het allemaal regelen! Dat daarbij rekening moet worden gehouden met de fiscale consequenties, behoeft geen betoog. Een goede toepassing van de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kan tot gevolg hebben dat geen of veel minder erfbelasting verschuldigd is bij de vererving van een onderneming. En daarmee kan de bedrijfsopvolger een goede start maken!

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder