De verhoogde schenkingsvrijstelling in de rebound!

Donderdag 08 Oktober 2015

Zoals de kabinetsplannen er nu voor staan geldt vanaf 2017 (maar dus niet voor de jaren 2015 en 2016!) weer een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting van € 100.000,00.

Die verhoogde schenkingsvrijstellingen zijn eenmalige vrijstellingen. De hoofdregel is dat de verkrijger per schenker eenmaal in zijn leven van één van de regelingen gebruik kan maken. In 2013 en 2014 bestond reeds de mogelijkheid om eerdere schenkingen voor de eigen woning aan te vullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van

€ 100 000.

Op grond van het thans voorgestelde overgangsrecht gaat een vergelijkbare regeling gelden voor diegenen die in de kalenderjaren 2015 en 2016 gebruik (gaan) maken van de voor die jaren geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (het betreft hier bedragen van € 52.752 voor het jaar 2015 respectievelijk € 53.016 voor het jaar 2016. Zij kunnen dan in de kalenderjaren 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag waarmee de met ingang van 2017 geldende vrijstelling voor de eigen woning de verhoogde vrijstelling van € 52.752 (bedrag 2015) respectievelijk € 53.016 (bedrag 2016) te boven gaat.

Het overgangsrecht wordt daarmee – in combinatie met de tijdelijke verhoogde vrijstelling in 2013 en 2014 – zodanig vorm gegeven dat eenieder de mogelijkheid krijgt of heeft gehad om vrij van schenkbelasting te schenken tot een ton voor de eigen woning.

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder